Ναι ή ΌχιΓια να απαντήσετε στην ερώτηση, κάντε κλικ στο κέντρο του μαντείου.


Πόσο συχνά θέτουμε ερωτήσεις αν αξίζει να κάνουμε κάτι ή όχι; Ίσως η απάντηση να είναι γνωστή εκ των προτέρων, αλλά βασανίζονται από αμφιβολίες.
Δεν θέλω να λαμβάνω αποφάσεις σε σχεδόν ενενήντα τοις εκατό των περιπτώσεων όταν υπάρχει αβεβαιότητα, θέλω να ζητήσω αυτή τη συμβουλή από κάποιον που είναι πιο έμπειρος, ο οποίος αντιμετώπισε παρόμοια κατάσταση, ο οποίος αντιλαμβάνεται μια ερώτηση ή απλώς βασίζεται στην τύχη. Ξεφορτωθείτε την αμφιβολία δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά. Αξίζει να σταθμίσουμε τις αποφάσεις και η σκέψη είναι σοβαρή, χωρίς να ξεχνάμε τις συνέπειες, αλλά αν το ερώτημα είναι σε μια απλή λύση, τότε μπορείτε να στραφείτε στη βοήθεια του μαντείου, είναι ενδιαφέρον και μπορεί επίσης να εξαλείψει την αβεβαιότητα.